- Medical & Physiotherapy - BTL
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – BTL 5000 Puls

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – BTL 4000 Puls Optimal

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – BTL 4000 Puls Professional

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – BTL 4000 Puls Topline

ΥΠΕΡΗΧΟΣ - BTL 5000 SONO

ΥΠΕΡΗΧΟΣ - BTL 4000 SONO OPTIMAL

ΥΠΕΡΗΧΟΣ - BTL 4000 SONO PROFESSIONAL

ΥΠΕΡΗΧΟΣ - BTL 4000 SONO TOPLINE

LASER - BTL 5000

ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - BTL 5000

Combi units